Kvinna som viskar hemligheter i mannens öra

Hemligheter för oss samman

Just det här att ha hemligheter tillsammans med sin partner är något som jag tror är väldigt hälsosamt för förhållandet. Att känna att vi kan hålla hemligheter tillsammans stärker ju samhörigheten och förtroendet. Det blir ju liksom något som man har tillsammans och vårdar tillsammans. Det blir vi mot resten av världen.

Fortsätt läsa …